Dinsdag publiceerde het Rijswijks Dagblad al een artikel over de onvrede van Onafhankelijk Rijswijk richting het college. Een besluit over een motie van de partij om 1 uur gratis te parkeren in de Herenstraat, werd uitgesteld om ‘de wenselijkheid en de impact daarvan verder toetsen’. Het college refereerde daarbij aan het feit dat de winkeliersvereniging hier afwijzend tegenover stond. Naar aanleiding hiervan reageert Nicolet van Graafeiland, voorzitter van de Winkel Centrum Oud Rijswijk, op de site van Onafhankelijk Rijswijk.

Van Graafeiland is duidelijk op de website: “Aan tafel zijn de gemeente en wij het wel met elkaar eens. Maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Het praten over het parkeerbeleid in Oud Rijswijk is wat ons betreft nu wel klaar: er moet nu gewoon in één keer goed uitgevoerd worden!”

Op 26 januari kondigde het college aan geen uitvoering te willen geven aan de motie voor het eerste uur gratis parkeren in Oud Rijswijk. Als reden werd een email van Van Graafeiland aangehaald, waarin zij aangaf dat nog meer veranderingen in het parkeerbeleid niet zouden bijdragen aan de duidelijkheid. Navraag door Onafhankelijk Rijswijk bij Van Graafeiland leert dat haar e-mail nu uit de context wordt gehaald: “Ja, wij willen rust in het parkeerbeleid. Maar niet omdat wij geen uur gratis parkeren willen – integendeel! Alles wat klanten naar Oud Rijswijk haalt, daar zijn wij voor!”

‘Gedoe’
De motie van Onafhankelijk Rijswijk was vooraf door de fractie niet voorgelegd aan Van Graafeiland, die haar daarom verraste. Over de werkelijke reden van haar e-mail aan de gemeente is zij duidelijk: “Kort voor de motie werd mij door de gemeente verzocht een mail te sturen. Daarin heb ik aangegeven dat ik het ‘gedoe’ wel zat ben. Overigens zou ik nu nog steeds dezelfde bewoording kiezen. Maar dat gedoe verwijst naar de chaos in het huidige parkeerbeleid.”

Hoe nu verder?
Onafhankelijk Rijswijk deed navraag bij veertien winkeliers rondom de Willemstraat en het brede deel van de Herenstraat. Zij zijn unaniem in de wens om de motie voor 1 uur parkeren zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. Op de vraag wat zij vinden van de reactie van de gemeente om dit voorlopig niet uit te voeren, reageerden zij met grote verbazing. In eerste aanblik lijkt dus sprake van een schisma binnen de winkeliersvereniging, en lijkt de mening van de voorzitter niet in lijn met de winkeliers.

Van Graafeiland keurt het politieke steekspel dat nu over de rug van de winkeliers wordt gespeeld sterk af: “Ik heb altijd aangegeven: wij willen helpen met invoering van een goed parkeerbeleid. Veeg het tekenbord eens leeg, en laten we met elkaar alle borden goed intekenen. Met daarbij de invoering van een uur gratis parkeren, en wat mij betreft zo snel mogelijk. Maar dan moet wel helder zijn wie gesprekspartner is en wie niet. En er moet eens goed naar ons geluisterd worden.”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!