En wat zijn de plannen van de VVD Rijswijk op het gebied van het sociaal domein? Op de website van de partij worden puntsgewijs de volgende ideeën en plannen beschreven. Kernbegrippen hierin zijn: inkoop zorg, WMO, positie van Welzijn Rijswijk, fraude en/of niet meewerken bestraffen, werken moet lonen.

De VVD wil:
– Dat zorg en ondersteuning waar mogelijk samen met andere gemeenten wordt ingekocht.
– Dat jeugdzorg en ondersteuning in de WMO worden ingekocht op uitkomstcriteria. Het enige dat telt is dat de hulp ook echt helpt.
– Dat de gemeente ervoor zorgt dat alle zorgaanvragen van de burgers via één loket en op een adequate manier worden behandeld.
– Dat de gemeente haar best doet om mantelzorgers te ondersteunen, met bijvoorbeeld coaching en het actief wijzen op de bestaande ondersteuningsmogelijkheden.
– Dat bij de invoering van het abonnementstarief voor de WMO in 2019 de gemeente dit tarief voor alle gebruikers van een WMO voorziening zal hanteren.
– Dat de gemeente stimuleert dat goed wordt samengewerkt door GGZ-instellingen, de huisarts en andere zorgverleners zodat de zorg voor verwarde personen niet onnodig bij de politie terecht komt.
– Dat de Stichting Welzijn Rijswijk meer openheid geeft over haar werkwijze en effectiviteit zodat de gemeente kan beoordelen of mensen ook echt de hulp krijgen die ze nodig hebben.
– Dat de positionering van Stichting Welzijn Rijswijk wordt heroverwogen in het licht van kwalitatief optimale, transparante en efficiënte bedrijfsvoering.
– Dat frauderen met uitkeringen of subsidies hard wordt aangepakt.
– Dat het niet meewerken aan de verplichte tegenprestatie in de bijstand leidt tot een korting op de uitkering.
– Dat nieuwkomers de taal leren en hun best doen om een baan te vinden. De gemeente kan hen helpen door actief te wijzen op de mogelijkheid van cursussen.
– Dat wordt voorkomen dat uitkeringen zo ver worden opgehoogd met toeslagen en extra bijdragen vanuit de gemeente dat werken niet langer loont. Als je een baan vindt moet je erop vooruit en niet achteruitgaan.
– Dat de vrijstelling van lokale belastingen betaald moet worden uit het budget voor bijzondere bijstand, armoedebestrijding en/of andere begrotingsposten binnen het sociaal domein. Die kosten mogen niet worden verdeeld over de rest van de inwoners.

Wilt u meer weten over de plannen van de VVD? Die leest u hier.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!