Tweede Kamerlid Bente Becker van de VVD heeft naar aanleiding van het artikel van het Rijswijks Dagblad over de commotie over een in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK schriftelijke kamervragen gesteld aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Becker vraagt aan de minister:
-Bent u bekend met het bericht ‘Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK’?
(voor dit bericht, ga naar: https://oud.rijswijksdagblad.nl/grote-commotie-rijswijk-verspreid-turks-pamflet-pkk/)

-Is bij u bekend wie dit pamflet heeft opgesteld en verspreid onder huishoudens in onder andere Rijswijk, Delft en Rotterdam?

-Heeft u ook vernomen dat hetzelfde pamflet in Antwerpen is rondgedeeld en dat de Belgische politie een onderzoek heeft ingesteld? Bent u voornemens hierover in gesprek te gaan met uw Belgische collega?

-Is bekend met welke binnenlandse en/of buitenlandse middelen dit pamflet is gefinancierd?
Zo ja, ziet u aanleiding om hier verdere stappen op te ondernemen? Zo nee, bent u voornemens dit te onderzoeken?

-Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat Turkse propaganda hier van deur tot deur wordt
verspreid? Bent u daarnaast van mening dat Nederland niet de plek is voor politieke campagnes uit andere landen? Wordt bezien of er stappen genomen kunnen worden om dit tegen te gaan?

-Ziet u aanleiding om onderzoek te doen naar de inhoud van het pamflet? In hoeverre bevat dit
pamflet strafbare uitingen? Als die er zijn, welke acties worden daar dan op ondernomen?

-Heeft u redenen om aan te nemen dat de verspreiding van dit pamflet tot een extra risico kan leiden voor het ontstaan van ongeregeldheden tussen Turken en Koerden in Nederland? Zo ja, hoe wordt hierop geanticipeerd? Ziet u ook breder mogelijkheden om te voorkomen dat Turkse spanningen naar Nederland worden geïmporteerd?

Foto: Ben van Dop

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!