De fractie van de VVD heeft het Rijswijks College vragen gesteld over de vaststellingsovereenkomst die in oktober 2013 is getekend door eigenaar Pizzeria Casanova en de gemeente Rijswijk.
“Het is nu 7 januari 2018 en volgens de VVD fractie is er geen sprake van uitvoering van de gemaakte juridische afspraken per 31 december 2017.” Daarom heeft de fractie van de VVD Rijswijk de volgende vragen in het kader van art42 van het regelement van Orde gesteld.”

1. Klopt het dat eigenaar van pizzeria Casanova het pand en de gronden niet heeft opgeleverd per 31-12-2017 zoals juridisch is overeengekomen in oktober 2013?
2. Zo ja, welke stappen heeft het College de afgelopen maanden ondernomen om de eigenaar te herinneren aan de afspraken in de juridische overeenkomst?
3. Zo ja, welke stappen zal het College per direct gaan ondernemen om tot uitvoering van de gemaakte afspraken te komen?
4. Kan het College aangeven hoe hoog de kwijtschelding aan huurder bedroeg en is het College van plan om die kwijtschelding terug te vorderen?
5. Is het College het eens met de VVD fractie dat de opstelling van de huurder in de afgelopen jaren en rond deze ontruiming geen goed voorbeeld is voor andere ondernemers die zich wel aan afspraken met de gemeente houden?
6. En is het College het met de VVD fractie eens dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie en marktverstoring door het gedrag van deze ondernemer ten opzichte van andere ondernemers?”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!