Beter voor Rijswijk maakt zich zorgen over de veiligheid rond het Station Rijswijk of zoals Rijswijkers volgens BvR zeggen, ‘het meest onaangename station van Nederland’. De lokale partij heeft naar aanleiding van twee recente ingrijpende incidenten in de omgeving van het station enkele schriftelijke vragen gesteld aan het College van burgemeester en wethouders.

“Onlangs hebben er twee ingrijpende incidenten plaatsgevonden in de omgeving van het Station Rijswijk”, zegt BvR raadslid Jessica van Batenburg in haar brief aan het College. “Een beroving in het voetgangerstunneltje (tassenroof) en een gijzeling/overval in een zonnestudio. In 2017 heeft BvR al eerder bij het College erop aangedrongen maatregelen te treffen De stationsomgeving wordt inmiddels door Rijswijkers als een ‘no go area’ ervaren vanwege het gevoel van onveiligheid.”

In de brief worden de volgende vragen aan het College B&W gesteld:
-Is het College bekend met deze situatie?
-Welke maatregelen heeft het College genomen en gaat zij nemen om de veiligheid in en rondom het station te verbeteren?
-Is er 24/7 cameratoezicht in en rondom het station? Zo ja waar? Zo nee, waarom niet?
– Overweegt u (meer) 24/7 camera’s te plaatsen om de veiligheid en pakkans te vergroten?

Verder stelt Van Batenburg enkele vragen over een rapport van de Rekenkamer, waarin conclusies staan over de daklozenopvang in Den Haag, die opvang biedt aan daklozen o.a. voor de gemeente Rijswijk. Van Batenburg: “Deze schiet tekort in het bieden van passende hulp. Mensen met ‘zeer uiteenlopende en ernstige problemen komen er slechter uit dan dat ze erin gingen’ ,staat in het rapport.”

Beter van Rijswijk stelde het College hierover de volgende vragen:
-Is het College bekend met bovengenoemd rapport van De Rekenkamer?
-Deelt het College de zorgen van BvR dat daklozen met ernstige problemen een gevaar voor de omgeving vormen? En een grotere kans hebben te vervallen in crimineel gedrag en/of (openbaar) alcohol- en drugsmisbruik?
-Op welke manier trekt het College met gemeente Den Haag op om zsm de bewoners van de daklozenopvang in kaart te brengen en hen passende hulp te bieden?
-Welke maatregelen treft het College (nog meer) naar aanleiding van het rapport van De Rekenkamer?

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!