Nadat het vrijdag al de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart had bekend gemaakt, heeft Gemeentebelangen Rijswijk nu ook het verkiezingsprogramma wereldkundig gemaakt. Belangrijke thema’s daarin zijn het stadhuis, bemiddeling werkzoekenden, inwonersgroei, verduurzaming, leegstand in de Plaspoelpolder en de Bogaard.

Lijsttrekker Ronald van der Meij is trots op het verkiezingsprogramma dat als titel ‘Samen maken wij onze stad’ heeft: “De komende 4 jaar zullen belangrijke vraagstukken voor onze stad opgepakt moeten worden. Hoe gaan wij om met de verwachte inwonersgroei, met verduurzaming, hoe gaan wij verder de leegstand in de Plaspoelpolder en Bogaard te lijf, hoe betrekken we inwoners en bedrijven nog meer bij onze stad?” De onderwerpen komen ook terug in de lijst met speerpunten die de partij heeft geformuleerd.

“Maar ook zoeken wij nadrukkelijk de menselijk maat in de zorg”, vervolgt Van der Meij, “en willen wij meer dan nu het geval is de verbinding tussen ouderen en jongeren leggen. Ook het thema veilige wijken belichten wij in ons programma met onder meer voorstellen voor het vergroten van handhavingscapaciteit en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Goed, betrokken en professioneel bestuur is wat Rijswijk verdient.

De belangrijkste speerpunten van Gemeentebelangen Rijswijk:
Renovatie oude stadhuis: realiseren Huis van de stad.
Aanpak probleemstraten met onderhoudsachterstanden.
Regie voeren over ontwikkeling- en bestrijden leegstand Bogaard en Plaspoelpolder.
Vergroten van handhavingscapaciteit voor aanpak ergernissen op straat.
Instellen kennispunt voor ouderen over comfortabel en veilig wonen.
Actieve bemiddeling werkzoekenden naar werk. Daling uitkeringsgerechtigden.
Geen kinderen in armoede middels inzet gezinscoaches en samenwerking scholen.
Menselijke maat bij het verlenen van zorg door meer samenwerking instanties.
Vereenvoudigen parkeerbeleid aan de hand van gedegen evaluatie.
Aanstelling “jeugd-wethouder” afkomstig uit de jongerendoelgroep.
Behoud museum en koppeling Strandwalfestival met viering Vrede van Rijswijk.
Geen lastenverzwaring voor onze burgers, bedrijven en instellingen.

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma? Klik hier.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!