Op dinsdag 5 september was in het Forum Stad de behandeling van het initiatiefvoorstel van de PvdA voor een steviger aanpak van zwerfvuil. De PvdA wil dat er meer wordt ingezet op handhaving, omdat het vele zwerfvuil in Rijswijk helaas een flink probleem is. Volgens de PvdA is het beleid van het college vooral gericht op voorlichting en gedragsverandering. Volgens de Rijswijkse sociaal-democraten moet je als gemeente de overtreders ook stevig aanpakken.

Jos Bolte: “Het college had een reactie gegeven op ons voorstel, dat wel enig zicht biedt op verbetering door uitbreiding van het aantal uren handhaving, maar verwees ook naar een nota over zwerfafval van het college, die nog dit jaar moet verschijnen. Die nota was al voor september toegezegd; vandaar dat wij ons initiatiefvoorstel in september hebben ingediend. Dan zou een integrale bespreking van alle opties immers mogelijk zijn.”

“Dat bleek ook wel tijdens de discussie in het Forum. Eigenlijk vindt iedereen natuurlijk dat zwerfvuil (in de brede zin van het woord, waaronder ook wordt verstaan het verkeerd aanbieden van huisvuil) niet thuis hoort in Rijswijk. Maar echt doorpakken en het voorstel van de PvdA overnemen leek er nog niet in te zitten. Daarom heb ik in het Forum gemeld dat het initiatief-voorstel van de PvdA wordt aangehouden tot de nota van het college er dit jaar ook is.”

Foto: Erik van der Veer

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!