“Mensen die in armoede leven hebben minder kansen om mee te doen en vooruit te komen.” Dat zegt de PvdA Rijswijk. “Voorop staat mensen financieel zelfredzaam te maken. Daarvoor moeten we weten om wie het gaat en de mensen kennen en proactief benaderen.”

De PvdA vervolgt: ”Het huidige minimabeleid wordt voortgezet, waaronder het vrijstellingenbeleid voor gemeentelijke belastingen en collectieve ziektekostenverzekering. De Ooievaarspas blijft gehandhaafd voor mensen met een laag inkomen. Wij willen gratis openbaar Vervoer voor 65+ Rijswijkers met een Ooievaarspas. Onderzocht moet worden of de vermogenstoets kan vervallen. Kinderen mogen nooit in armoede leven. De regelingen voor Rijswijkse kinderen, worden uitgebreid waar dat nodig is. Alle kinderen moeten die middelen hebben, die nodig zijn om de school goed te kunnen volgen en mee te kunnen doen. Laptops, smartphones en dergelijke horen daar ook bij. Sport, kunst en cultuur moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn. Het betrekken van maatschappelijke partners is belangrijk. Peuterspeelzalen, het CJG, scholen en huisartsen hebben een signaleringsfunctie om armoede in gezinnen ‘op te sporen’. Goede samenwerking met verschillende partners is dus een voorwaarde.”

De doelen van de PvdA Rijswijk:

– De Ooievaarspas blijft voor mensen met een laag inkomen (en weinig spaargeld) beschikbaar
– Bestaand minimabeleid/armoedebeleid handhaven en uitbreiden
– Verborgen armoede in kaart brengen en bestrijden
– Gratis OV voor ouderen en mensen met een Ooievaarspas
– Het Armoedepact tussen gemeente en maatschappelijke groepen en bedrijven in Rijswijk, waar de PvdA in deze periode het initiatief in heeft genomen, wordt verder uitgebreid

Foto: Start van het Armoedepact. Aan het woord is Wil van Nunen (PvdA). Wethouder Björn Duncan Lugthart (links)gaf uitvoering aan een motie van de PvdA voor een prima samenwerking om het armoedebeleid te versterken.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!