Het valt niet mee om de lokale politiek goed te volgen. Zeker niet in tijden van (gemeenteraads)verkiezingen waarin de kiezers door de 12 Rijswijkse partijen worden bedolven onder politieke termen, thema’s en beloften. Dat vindt ook Rijswijks Dagblad medewerker Wim Mecksenaar die dit gegeven vertaalde in woord en beeld:

“Het zal goed gaan met Rijswijk en haar inwoners na de verkiezingen. Althans als er aan alle verkiezingsbeloftes, zoals …………………….

veiligheid, economische groei, regionale uitstraling, armoedebestrijding,24 uurs huisartsenpost , cameratoezicht, meer en betere zorg ouderen, herinrichting, gratis openbaar vervoer 65+, goed wonen, iedereen hoort erbij, solide financiën, parkeren, bereikbaarheid, cultuur, sport, afval, sociaal domein, goed bestuur, mantelzorgers, vrijwilligers, jongerencoach, zorgplan, blijverslening ouderen, kindertelefoon, passend werk, betaalbaar huis, fijne buurt, schone lucht, kansen voor ieder kind, winkelcentrum In de Bogaard, huishoudboekje op orde , groen Rijswijk, klimaatneutraal, dierenwelzijn, biodiversiteit, gastvrijheid en tolerantie, sociale veiligheid, herinrichten Plaspoelpolder, aantrekkelijk onderwijs , kleinere overheid, minder regels, lagere belastingen, burgerparticipatie, ouderenloket, service vanuit het stadhuis, cultureel erfgoed, kansen werkzoekenden, brug slaan tussen culturen, laten meebeslissen, gehandicapten, politiek toegankelijk, sociale huur, schuldenproblematiek, vrede, rechtvaardigheid en hard werken aan een betere wereld………………..

gewerkt gaat worden.”

Wim Mecksenaar

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Rijswijk en over het Raadgevend Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Informatie over verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de rijksoverheid: www.kiesraad.nl]www.kiesraad.nl

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!