Bewoners van de Van Hardenbroeklaan hebben overwegend positief gereageerd op de plannen voor de herinrichting van hun straat. Dat werd duidelijk op de informatie bijeenkomst die de gemeente organiseerde om het probleem met vergroeide boomwortels en ondergrondse kabels te bespreken.

Op maandag 5 maart werden bewoners van de Van Hardenbroeklaan in het buurthuis De Drassige Driehoek door Rob Doesburg, Robert Bruin en boomingenieur Jorian Eichholz bijgepraat over de plannen van de gemeente. Er moeten een aantal aanpassingen worden gedaan om de straat weer toekomstbestendig te maken. Zo zijn de boomwortels helemaal vergroeid met de ondergrondse kabels en leidingen, wat zorgt voor problemen met de riolering.

Er komen parkeerhavens met tussendoor nieuwe bomen. Dit zorgt voor bredere trottoirs en minder problemen met de boomwortels. Ook wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Eén van de opties is om de straat in te richten als eenrichtingsverkeer. Een definitieve keuze hierover is nog niet gemaakt, dat wordt tijdens de tweede bijeenkomst in mei samen met bewoners afgestemd die aangegeven hebben graag betrokken te willen zijn bij de keuze voor nieuwe bomen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!