Tweehonderd jaar kastanjeboom R.I.P. is de expositie die schilderijen, prenten, tekeningen en foto’s toont waarop de monumentale kastanjeboom voor Museum Rijswijk is afgebeeld. Aanleiding voor de tentoonstelling is de kap van de boom die binnenkort zal worden uitgevoerd.

Sinds het najaar van 2015 is duidelijk dat de boom is aangetast door de honingzwam. Hier is geen remedie tegen. Alle uitgevoerde onderzoeken stellen vast dat de boom nog maar een beperkte levensduur heeft en binnen enkele jaren zal afsterven. De conditie van de boom is inmiddels zo slecht geworden dat het gevaar van afbrekende takken steeds groter wordt. Daarom is noodgedwongen besloten de boom te laten kappen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de boom vermoedelijk omstreeks 1820 is geplant. Al snel werd de steeds groter wordende boom een beeldbepalend element in de Herenstraat. De boom leek onaantastbaar; hij heeft stormen doorstaan en zelfs een oorlog. Dat hij uiteindelijk wordt geveld door een kwalijke zwam heeft niemand kunnen voorzien.

De tentoonstelling toont de boom in zijn volle glorie en laat zien hoe de boom in de afgelopen tweehonderd jaar door kunstenaars en fotografen is vastgelegd. Ook wordt er verslag gedaan van de onderzoeken die sinds 2015 zijn verricht om de conditie van de boom helder te krijgen. Tevens liggen de rapporten die zijn opgesteld in het kader van de wet Natuurbescherming ter inzage.

De boom verdwijnt overigen niet helemaal. Besloten is de boom te laten kandelaberen. De stam blijft staan, met het onderste deel van de takken. De datum waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Openingstijden Museum Rijswijk: Dinsdag t/m zondag 11-17 uur

Meer informatie op: www.museumrijswijk.nl

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!