Op 7 november werd in de raad een motie van Onafhankelijk Rijswijk aangenomen om 1 uur vrij parkeren in de Herenstraat mogelijk te maken. Nu blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad dat dit nog geen doorgang zal vinden. De brief vermeldt onder meer: “Na een eerste, zorgvuldige beoordeling van de gevolgen van de motie, constateren wij dat we meer tijd nodig hebben om de wenselijkheid en de impact ervan te onderzoeken. Wij vinden het noodzakelijk om ten aanzien van deze motie een zorgvuldig proces te doorlopen, zeker gezien de eerdere afwijzende reactie vanuit de winkeliersvereniging. Dit betekent dat we het draagvlak voor uw motie willen toetsen in gesprekken met bedrijven, winkeliers en bewoners van Oud-Rijswijk.”

Dick Jense sr. Van Onafhankelijk Rijswijk is allerminst tevreden over deze ‘gang van zaken’. “Nu blijkt het voor het college plotseling ‘erg lastig’ en moet ‘zorgvuldig worden bekeken’ op effecten. Wij weten van vele winkeliers dat zij blij waren met tenminste 1 uur gratis parkeren voor het winkelend publiek. Met “dank” aan het college van VVD, D’66, GroenLinks, SP/WIJ en Gemeentebelangen voor het niet uitvoeren van deze motie.”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!