“Op dinsdag 30 januari jongstleden ontving ik het college van Rijswijk, de griffie en de gemeentesecretaris op mijn Hotel en Management School in Den Haag.” Dat vertelt raadslid Yvonne Hagenaars. “In grote lijnen heb ik verteld wat hieronder staat. Maar het leukste was misschien wel dat leerlingen van verschillende opleidingen raadsleden hebben rondgeleid. Ze toonden de front- en backoffice, de verschillende restaurants en keukens en helaas niet de hotelkamers omdat die bezet waren. Of was het leukste dat toen we daar aten, met bediening van leerlingen en leerlingen in de keuken die de viergangenmaaaltijd bereidden, dat ook de burgemeester van Den Haag op het ROCMondriaan bleek te eten? Als je alle foto’s op de sociale media moet geloven, was dat in ieder geval een hoogtepunt.”

Wat vertelde Yvonne Hagenaars de raadsleden, de griffie en gemeentesecretaris van Rijswijk? Kijk hieronder.

Over vakonderwijs in Nederland en over het ROCMondriaan.

Met de slogan ‘word jij de Mondriaan van morgen?’ werft een van de grootste ROC’s van Nederland haar leerlingen. In ons land zitten zo’n 492.700 jongeren op een mbo-school. Hoewel ROC’s gemiddeld 7350 studenten hebben, voelen opleidingen toch klein omdat er in zoveel verschillende sectoren op zoveel verschillende niveaus examen gedaan kan worden. (er zijn 1150 uitstroomprofielen).

Mondriaan was vernieuwend, betrokken, vakkundig en een echte wereldburger. Daar kunnen de Mondriaanstudenten, mijn studenten, zich aan spiegelen.
Het Voorbereidend Beroepsonderwijs is vooral inderdaad beroepsonderwijs en bedoeld voor leerlingen die van de basisschool komen en een vervolgopleiding gaan doen. Ook op de VMBO-scholen zijn veel stromingen en valt er wat te kiezen als je een VMBO-advies krijgt. Kom je daarna op het MBO dan ziet dat er ongeveer zo uit.

Uitstroomrichtingen in het middelbaar Beroepsonderwijs
Het mbo kent zo’n 600 verschillende diploma’s. Voor meer informatie zie https://www.keuzegids.org/p1454. Het mbo kent negen branches:
1. Handel
2. ICT en creatieve Industrie
3. Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
4. Specialistisch Vakmanschap
5. Techniek en Gebouwde Omgeving
6. Voedsel, Groen en Gastvrijheid
7. Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid
8. Zorg, Welzijn en Sport
9. Entree

Op het MBO valt dus helemaal wat te kiezen! Studenten komen meestal dus na het VMBO ergens rond hun zestiende naar het MBO. Een niveau-vieropleiding duurt vier of drie jaar, een niveau- drieopleiding drie jaar enz. Leerlingen kunnen dus rond hun achttiende een startkwalificatie hebben.
Doorstroom naar het Hoger Beroeps Onderwijs

Dan is er in Nederland de unieke mogelijkheid om na VMBO, via MBO ook naar het HBO te gaan. Ongeveer veertig procent van de studenten met een mbo-4 diploma maakt die stap. Om doorstroom te bevorderen bestaan er speciale schakelcursussen waarbij mbostudenten voorbereid worden op het onderwijs dat ze gaan volgen op het hbo. Zo heeft het ROC Mondriaan sinds 1 augustus 2017 een fulltime doorstroomtraject mbo-pabo.

Overigens, gemiddeld heeft na vijf jaar 45 procent van de mbo’ers een diploma in het hbo. Voor havisten is dat 45,7 procent. Waaruit maar blijkt dat het doorstromen naar het hogere onderwijs bijzonder succesvol is. En dan heb ik het er nog niet over gehad dat met een behaald propedeuse op het HBO studenten kunnen doorstromen naar de universiteit.

Waar komen de studenten die middelbaar beroepsonderwijs volgen, vandaan? Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (het VMBO) is hofleverancier voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. Pas als leerlingen een diploma hebben – op welk niveau van het MBO dan ook – dan hebben zij een startkwalificatie en mogen zij de arbeidsmarkt op. Zoals het diagram laat zien, komen er ook HVO en VWO- leerlingen in het MBO terecht.

Vakonderwijs
Er bestaat dus een grote lang doorlopende, variëteit aan vakonderwijs: er zijn heel veel verschillende vakken (van kok tot ICT’er en van juridisch-medewerker tot hotelmanager), er zijn heel veel verschillende uitstroomrichtingen (gastheer –gastvrouw; medewerker fastfoodleidinggevende bediening; meewerkend horeca-ondernemer, manager hotel) en er zijn dus heel veel verschillende opleidingsniveaus in het MBO. Van niveau 1 t/m niveau 4.
Als je een niveau 4 –opleiding met goed gevolg aflegt dan kan je in het eerste jaar van het HBO instromen. Net zoals een leerling van de HAVO dat kan.
Dat is dus het mooie en het unieke van het Nederlandse onderwijssysteem: dat je kunt stapelen en dat je ergens kunt beginnen op de middelbare school (tussen pakweg je twaalfde en zestiende) dat wat leerweg en opleidingsniveau bij jouw ambities en kennis (en zitvlees!) van dat moment past en kunt eindigen op universiteit.

De Mondriaan van morgen? Ook een socializer!

Yvonne Hagenaars

Wist je dat:
– Nederland 642 VO-scholen kent waarvan meer dan 60% VMBO;
– HBO 445. 900 studenten telt waarvan 51,4% vrouw;
– Van elke 100 leerlingen die beginnen op de basisschool 13% een master haalt?;
– je als je voor je 23ste van school gaat, zonder startkwalificatie je wordt gezien als ‘vroegtijdig schoolverlater;
– Je mag gaan werken als je een startkwalificatie hebt;
– Een startkwalificatie een Havo, vwo of MB)-diploma is?

Foto’s: diverse raadsleden en ROC Mondriaan

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!