Bij het opstellen van de plannen voor het Bogaardplein wil de gemeente de inwoners van Rijswijk nauw betrekken. Daarom riep het college roept bewoners dan ook op om deel te nemen aan een creatief denkproces op maandagavond 3 juli. Het werd druk.

“Ik heb de avond als zeer positief ervaren”, was de reactie van wethouder Ronald van der Meij. “Iedereen was het over eens dat van het Bogaardplein eens echt gezellig te maken met toevoeging van groen, water en gezellige activiteiten gedurende het hele jaar. Verrassend was het voorstel om een “programmadirecteur aan die zorg draagt voor activiteiten gedurende het jaar.” Men opperde ook om uitsluitend elementen toe te voegen die ook als ze niet gebruikt worden het plein niet negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld een Amfitheater). Men wilde ook dat  wat je bouwt ook te onderhouden is en versterk die onderdelen van het Bogaardplein die al goed werken, zoals de speeltuin.”

Het college van B&W heeft € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling rond de vergroening en verfraaiing van het Bogaardplein bij winkelcentrum In de Bogaard. Uiteindelijk investeert de gemeente volgend jaar 2,1 miljoen euro om van het Bogaardplein een prettig en groen verblijfsgebied te maken.

De ontwikkelingen vloeien voort uit de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving. Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren is afgesproken om het openbaar gebied van In de Bogaard en omgeving te transformeren naar een prettig verblijfsgebied waar groen, ontspanning en horeca samenkomen. Het eerste resultaat hiervan is al zichtbaar op het Bomenplein, in de vorm van zitbanken en ruimte voor terrassen.

Het Bogaardplein wordt grootschaliger aangepakt. Denk hierbij aan aantrekkelijke verlichting, meer groen en zitplekken. Dit draagt bij aan het ontstenen van de openbare ruimte en het klimaatbestendiger maken van Rijswijk. Dit alles om het grote open plein te veranderen in een prettiger en meer parkachtig verblijfsgebied voor jong en oud.

Foto’s en video door Wim Mecksenaar

 

 

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!