Wanneer voor een boom een kapvergunning is aangevraagd krijgt deze per 1 augustus krijgt deze een markering. Het voorstel dat GroenLinks hiervoor deed is overgenomen. Zo krijgen Rijswijkers vooraf te weten dat een boom in hun omgeving wordt omgekapt.

Het markeren van bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, gebeurt met een wit of rood lint. Bomen die dood of slecht zijn krijgen een wit lint met de tekst: “Kappen van dode en slechte bomen. Deze boom wordt gekapt.” Daarnaast komt er een markering met verf op de boom. Andere gemeentelijke bomen krijgen binnen 5 werkdagen na verlening van de kapvergunning een rood lint met de tekst “Kappen van bomen. Voor deze boom is een vergunning voor kap verleend.” Op beide linten komt te staan: “Voor meer informatie bel 14 070 of kijk op www.rijswijk.nl/bomen.” Wanneer er sprake is van grote aantallen te kappen bomen, komt er een bord bij te staan.

GroenLinks is blij dat haar voorstel voor het markeren van bomen bij kap nu is overgenomen. Er zijn maar weinig mensen die elke week de publicaties over de verleende kapvergunningen lezen, met als gevolg dat omwonenden kunnen worden verrast door een plots gekapte boom. Doordat deze bomen nu een lint krijgen, zijn mensen beter op de hoogte. Het markeren van te kappen bomen geeft de buurt de gelegenheid om met de aanvrager in overleg te treden en de boom misschien nog te redden.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!