Als het aan de LP Rijswijk ligt, komt er een referendum over het parkeerbeleid in Rijswijk. Dat staat te lezen in het persbericht dat de partij uit heeft gebracht. Daarin zegt lijsttrekker Jeroen Weber: “Het huidige parkeerbeleid in Rijswijk, heeft heel weinig draagvlak.”

De politieke partij LP in Rijswijk wil de huidige referendumverordening tegen het licht houden en waar mogelijk verruimen. De LP staat al jaren voor meer directe democratie. Zowel landelijk als in de gemeenten waarin de LP meedoet aan de verkiezingen wil de partij meer invloed van de burger op beleid. Nu kan het raadgevend referendum in Rijswijk alleen worden ingezet bij ‘voorgenomen beleid’, dus mag de gemeenteraad er ook nog een plasje over doen.

Jeroen Weber, lijsttrekker van de van de LP, begrijpt niet waarom de meeste Rijswijkse en landelijke politieke partijen zo fel tegen referenda gekant zijn. Democratie betekent letterlijk ‘volksheerschappij’. Je zou dus kunnen zeggen dat er binnen een echte democratie geen autoriteit boven de soevereine burger zou moeten zijn, maar slechts vrijwillige afspraken met de overheid. Volgens Weber is het begrip democratie bij democratische partijen inmiddels net zo verdund als liberale waarden bij de liberale partijen, en daarom mag het huidige systeem best wel een beetje worden opgeschud. Draagvlak is onmisbaar voor beleid. Een voorbeeld is het huidige parkeerbeleid in Rijswijk, hiervoor is heel weinig draagvlak.

De LP wil, indien er niets aan dit beleid wordt veranderd, de mogelijkheid onderzoeken het raadgevend referendum als middel in te zetten om dit beleid te veranderen. Zo is het voor de LP bijvoorbeeld onverkoopbaar dat Rijswijkers met een vergunning buiten hun eigen wijk alsnog moeten betalen. Verder zou het parkeren bij winkelcentra op de schop moeten om de middenstand een steun in de rug te geven. De LP Rijswijk zet ook grote vraagtekens bij het invoeren van belanghebbendenparkeren in wijken waar helemaal geen parkeerprobleem is, en zo zijn er nog wel meer pijnpunten te bedenken. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de nieuwe coalitie na 21 maart dit precaire onderwerp oppakt, maar de LP zal het referendum zeker achter de hand houden als het beleid van de gemeente te ver afwijkt van de wensen van de inwoners van Rijswijk, en niet alleen ten aanzien van het parkeerbeleid. De overheid staat tenslotte ten dienste van inwoners, en niet andersom.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!