In De Compagnie vindt op woensdag 14 maart het Verkiezingsdebat Leeuwendaal plaats. Er wordt gestart om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en het debat is om 21.30 uur afgelopen. Na afloop is er een gezellige borrel. Dit alles vindt plaats in De Compagnie, Geestbrugkade 32.

Het debat wordt geleid door Erik Wissema, wijkgenoot en ervaren voorzitter/gespreksleider.
We willen graag dat de kandidaat raadsleden die aan het debat meedoen, zelf in Leeuwendaal wonen, of een hoge mate van betrokkenheid hebben bij de wijk.

Thema’s
We snijden 4 thema’s aan aan de hand van stellingen. Deze thema’s zijn:
– Leefbaarheid in de wijk
– Ouderen
– Afval
– Groen en duurzaam

Programma
Alle deelnemers krijgen in het eerste deel van de avond twee minuten tijd om hun verhaal te pitchen. Waar ze het over willen hebben, bepalen zij zelf. Maar… de klok tikt! Dit onderdeel neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

In het tweede deel van het programma gaan de deelnemers met elkaar in debat. Dit gebeurt in 4 rondes van 15 minuten, met steeds drie sprekers. Elke deelnemer doet mee aan slechts één ronde. De selectie van wie welke ronde aan de beurt is, vindt plaats door loting. Per ronde vragen we de deelnemers te reageren op een stelling over een van de vier thema’s (zie boven). We hopen natuurlijk op een spannend debat.
Joker

Het kan uiteraard voorkomen dat een deelnemer niet in de ronde zit over het onderwerp dat hem/haar het meest aan het hart ligt. Daar hebben we een oplossing voor gevonden. Alle deelnemers krijgen één joker. Die kunnen zij éénmalig inzetten om in te breken in een debat.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!