Aan de Zegwaartseweg 96 in Zoetermeer staan de restanten van wat eens De Leeuwenhoeve was, één van de oudste boerderijen van Zoetermeer. Nu resteert alleen nog de ruim 250 jaar oude schuur. Deze staat sinds juni 1987 op de gemeentelijke monumentenlijst, maar is sinds tientallen jaren ernstig in verval geraakt. Van der Kooy Vastgoed kocht de locatie op en heeft het plan om hier nieuwbouw te realiseren.

,,Iedereen kan zien dat restauratie te laat is. Ook bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat een restauratie feitelijk zou neerkomen op een reconstructie,” zegt de nieuwe eigenaar, Wim van der Kooij. ,,We hebben een prachtig plan om de schuur te reconstrueren met hetzelfde volume, dezelfde kenmerkende voorgevel en hergebruik van bestaande bakstenen. Om de schuur geschikt te maken voor bewoning moeten er wel aanpassingen gedaan worden, want de schuur werd voorheen gebruikt voor het houden van koeien en paarden.”

Van der Kooy Vastgoed is voornemens dit gebied te herontwikkelen tot woningbouw en voert hiertoe gesprekken met de gemeente. Samen met Schippers Architecten is er een plan gesmeed voor de realisatie van achttien woningen. Dit plan sluit volgens Van der Kooij aan bij de speerpunten uit de Visie Zegwaartseweg, een visie die de gemeenteraad van Zoetermeer in 2016 na uitgebreide samenspraak vaststelde.

,,Op het gehele terrein laten we de oude uitstraling met boerenerven terugkomen,” vertelt de architect Bert Tretmans. ,,Er komen twee doodlopende, speels ingedeelde erven die te bereiken zijn via een bruggetje. Eromheen komt veel groen, waardoor de parkeerplekken vanaf de weg niet te zien zijn. De insteek is om zoveel mogelijk oude materialen te hergebruiken, zoals de bakstenen van de bestaande schuur. De gereconstrueerde schuur krijgt net als het origineel een houten gevel.”

Op 23 mei 2017 was er voor omwonenden en belangstellenden een informatiebijeenkomst over het project. Daar kwamen zo’n dertig tot veertig personen op af, waaronder leden van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Er waren mensen die hun interesse toonde voor het kopen van een woning, maar er was ook aandacht voor praktische zaken zoals bouwoverlast, het parkeren en de verkeersveiligheid.

,,Dit zullen wij meenemen in de verdere uitwerking van het plan, waarna wij de betrokkenen weer zullen informeren,” aldus Van der Kooij. De verwachting is dat de woningen eind 2017 of begin 2018 in de verkoop gaan. De wens van de eigenaar is om in de zomer van 2018 te starten met de bouw.

Meer weten?

Mail dan naar leeuwenhoeve@vdk.nl of kijk op www.vdk.nl/leeuwenhoeve.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!