De Haagse Hogeschool, opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement en de Gemeente Rijswijk hebben zich de afgelopen tijd beziggehouden met 12 innovatieprojecten in het sociaal domein. Studenten van de Haagse Hogeschool hebben donderdag hun bevindingen gegeven over de voortgang van de projecten.

Zowel de gemeente Rijswijk als de Haagse Hogeschool gaan zich inspannen om het Bestuursatelier Innovatie Sociaal Domein Gemeente Rijswijk optimaal te laten functioneren tot tenminste september 2019. Daarna wordt gekeken of verlenging van de samenwerking zinvol en mogelijk is.

Hieronder een uitleg:

a. Het Innovatie Programma Sociaal Domein Gemeente Rijswijk:
Elke Nederlandse gemeente moet na de invoering in 2015 van Jeugdwet, WMO-2015 en Participatiewet komen tot transformatie van het sociaal domein. De gemeente Rijswijk geeft daaraan vorm met het Innovatie Programma Sociaal Domein. In mei 2017 werd in de Voortgangsevaluatie Innovatie Programma Sociaal Domein 2016 – 2020 voor 14 uitgevoerde innovatieprojecten de voortgang beschreven van de 1e fase van dit programma, en werden lessen en verbeterpunten aangeven voor de volgende fase.

b. Het Bestuursatelier Innovatie Sociaal Domein Rijswijk
Vanaf september 2017 hebben Gemeente Rijswijk en de Haagse Hogeschool een leeromgeving ingericht rond het Innovatie Programma Sociaal Domein, waarin 2e jaar studenten Bestuurskunde en Overheidsmanagement probleemanalyses, beleidsaanbeveling en plannen kunnen formuleren voor de volgende fase van het Innovatie Programma Sociaal Domein. Het Bestuursatelier is een combinatie van blokken theorie en praktijkopdrachten.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!