De gemeente Den Haag gaat serieus werk maken van drie nieuwe verbindingsroutes voor het openbaar vervoer; deze belangrijke en grote OV-corridors moeten met lightrail of (bovengrondse) metro worden ontsloten, vergelijkbaar met of hetzelfde als de Randstadrail. Hoewel dit niet direct onze gemeente aangaat, zullen ook veel inwoners van Rijswijk gebruik gaan maken van deze lijnen.

Het gaat om de Koningscorridor als de hoofdas in dit nieuwe OV-net, die de regio via de Binckhorst en Den Haag Centraal met Madurodam, de Internationale Zone en Scheveningen verbindt. Dan de Leyenburgcorridor, die in het verlengde van de huidige tramtunnel komt te liggen en aansluit op de grote woongebieden in Den Haag Zuidwest en Loosduinen. De derde corridor is de zogeheten Oude Lijn tussen Leiden via Den Haag naar Rotterdam.

“We zetten fors in op sneller, comfortabeler en beter betaalbaar openbaar vervoer. Dat is nodig om de groei van de stad in goede banen te leiden,” zegt wethouder Tom de Bruijn (D66; verkeer) naar aanleiding van het besluit van het stadsbestuur van Den Haag om de zojuist voltooide visie ‘Schaalsprong openbaar vervoer’ als leidraad voor de komende jaren te nemen.

“Door ruim baan te geven aan goed openbaar vervoer houden we onze stad leefbaar en bereikbaar. Door nu te kiezen voor een uitbreiding van het succes van de Randstadrail wordt voorkomen dat de stad dichtslibt met auto’s. Als we niets doen, groeit het autoverkeer tot 2040 namelijk met ongeveer 15%, nemen de files toe en groeit de CO2 uitstoot. Investeringen in het OV zijn dus broodnodig,” aldus De Bruijn.

Het college van B en W benadrukt dat voor deze nieuwe visie veel geld nodig is en dat de gemeente Den Haag hiervoor niet alleen gaat samenwerken met regio en Rijk, maar ook met private partijen. “We werken daarbij toe naar een OV-netwerk dat een kostendekkende exploitatie kent,” aldus De Bruijn.

Bron: Dagblad 070

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!