Het Rijswijks College heeft de motie “Zorg voor Ouderen” overgenomen. Deze riep op om een regisserende rol te nemen en te onderzoeken of er een lacune ontstond door het wegvallen van de gezondheidscheck die huisverpleegkundigen van Florence uitvoerden. De gezondheidscheck hield in dat de huisverpleegkundige preventief de gezondheid- en welzijnssituatie onderzocht bij ouderen. Ook werd een aantal onderzoeken gedaan, dat ook door de huisarts gedaan wordt.

Volgens DSW is financiering vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw) niet meer mogelijk is, omdat er geen medische noodzaak is bij gezondheidschecks om iemand thuis te bezoeken. Daarnaast wordt een deel van de preventie opgepakt door de huisarts en de praktijkondersteuner (voornamelijk de medische tests). De wijkverpleging blijft natuurlijk wel beschikbaar voor onze inwoners.

Op het gebied van welzijns- en woonproblematieken bij ouderen kunnen zij in Rijswijk reeds lange tijd gebruik maken van de ouderenadviseur. Deze voeren geen medische tests uit, maar staan ouderen wel bij in het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook bieden ze hulp bij organiseren van de ondersteuning voor dat doel. Dit financiert de gemeente, net als de keukentafelgesprekken van Zorgloket of Sociaal Wijkteam.

In het kader van Volksgezondheid ouderen voert de gemeente een aantal taken uit zoals Happy Fit, Ik-Pas en andere campagnes als het gaat om het promoten van een gezonde leefstijl. Op deze manier ondersteunen wij als preventieve taak ook de oudere inwoners.

Het college is van mening dat er geen onoverkomelijke lacune is ontstaan in het bieden van voorlichting, preventie en ondersteuning aan onze ouderen door het wegvallen van de gezondheidschecks door huisverpleegkundigen van Florence.

Bron: Gemeente Rijswijk

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!