Zorggroep Florence heeft deze week de jaarrekening bekendgemaakt. Het leverde aardig wat commotie op. Verschillende berichten in de media spraken van 120 tot 150 ontslagen die gaan vallen. Volgens Florence klopt deze berichtgeving niet.

De zorggroep uit Rijswijk laat weten dat de meeste reorganisaties al hebben plaatsgevonden. Florence is vooruitlopend op de ontwikkelingen vorig jaar al begonnen met een herstelplan. In de jaarrekening 2016 is sprake van 87 fte (ongeveer 120 medewerkers) te verwachten boventalligheid. Dit aantal gaat over de reorganisaties die begin 2017 zijn begonnen en ook al het medezeggenschapstraject hebben doorlopen. Deze reorganisaties zijn dan ook al doorgevoerd en veel boventallig geworden zorgmedewerkers zijn intern herplaatst of hebben buiten Florence een andere baan gevonden.

Florence bericht verder dat er momenteel bij de medezeggenschapsorganen wel een adviesaanvraag ligt voor de aanpassing van de topstructuur van Florence. Er zijn verder op dit moment geen concrete, nieuwe plannen om het personeelsaantal te verlagen. Juist binnen de zorgfuncties is Florence bezig met extra werving, zodat er meer lucht op de werkvloer komt en er minder kosten moeten worden gemaakt voor het inhuren van externen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!