Onlangs publiceerde het Rijswijks Dagblad naar aanleiding van een artikel in het Financieel dagblad een artikel waarin de FNV stelde dat het Europees Octrooibureau van plan zou zijn om de vastedienstcontracten grotendeels wilde afschaffen.

Deze bewering van de FNV is volgens het Europees Octrooibureau feitelijk onjuist. Het Europees Octrooibureau gaf naar aanleiding hiervan onderstaande reactie.

“Op dit moment bespreken het Europees Octrooibureau (EOB), haar Administrative Council, en de 38 lidstaten van de Europees Octrooibureau de modernisering van het HR-beleid bij het Europees Octrooibureau. De eerste bespreking vond plaats tijdens de vergadering van het Administrative Council (AC) in december. Het AC is de toezichthoudende instantie van het EOB, bestaande uit de lidstaten, en is bevoegd om te beslissen over wijzigingen in het beleid, waaronder het HR-beleid. Nu worden voorstellen besproken die zorgen voor een betere balans tussen vaste en tijdelijke medewerkers. Daarmee zal deze balans vergelijkbaar worden met andere Europese instituten. Deze betere balans is nodig zodat het bureau effectief kan reageren op een snel veranderende zakelijke omgeving.”

Tijdelijke dienst
“De huidige regels stellen dat het EOB maximaal vijf procent van het totale personeelsbestand in tijdelijke dienst mag nemen. Het huidige percentage tijdelijke medewerkers ligt op dit moment op 3 procent. De eerdere genoemde voorstellen beogen om dit aandeel te verhogen naar een niveau dat vergelijkbaar is met andere Europese instellingen zoals EU instellingen waar het aantal tijdelijke contracten rond de 30 procent ligt. Een contract voor onbepaalde tijd blijft behouden voor huidige medewerkers. Daarnaast blijft een permanent dienstverband ook een mogelijkheid voor toekomstige nieuwe medewerkers. Initiële tijdelijke arbeidscontracten kunnen later worden omgezet naar vaste aanstellingen. Ook zullen nieuwe tijdelijke contracten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die van vaste medewerkers.”

“De voorstellen waarover momenteel gesproken wordt, zijn in lijn met het standpunt van het Administrative Council van het EOB zoals uit dit recente communiqués blijkt. Het AC spreekt zijn support uit voor de benadering van het bureau en verwacht om deze voorstellen in de eerstvolgende bijeenkomst in maart in meer detail te bespreken.”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!