Vanaf 1 januari is er in de regio Haaglanden één onafhankelijk loket voor klachten van woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woonnet-Haaglanden.

Tot nu toe hadden de negen gemeenten in de regio, waaronder Rijswijk,  allemaal een eigen klachtenloket voor de woonruimteverdeling. Daarvoor in de plaats komt één regionale klachtencommissie voor alle woningzoekenden in Rijswijk en omliggende gemeenten.

De ‘Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling’ opereert geheel onafhankelijk van de woningcorporaties en van Woonnet-Haaglanden, de website waarop woningzoekenden die in de regio op zoek zijn naar een corporatiewoning zich moeten inschrijven. De commissieleden zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht, maar zij zijn geen van allen werkzaam bij een corporatie of een gemeente in Haaglanden.

De  voorzitter van de nieuwe klachtencommissie is Hans Schenkel. “Waar wordt gewerkt, worden nu eenmaal fouten gemaakt”, zegt Schenkel. “Dat gebeurt dus ook weleens in het  woonruimteverdelingsproces. In die gevallen moet er een goed zichtbare plek zijn waar mensen terecht kunnen.  Corporaties en Woonnet-Haaglanden krijgen zo belangrijke feedback en kunnen daarmee hun dienstverlening verbeteren”.

De Regionale Klachtencommissie  Woonruimteverdeling behandelt alleen klachten over het woonruimteverdelingsproces, bijvoorbeeld als woningzoekenden vinden dat ze onterecht zijn uitgeschreven. Ze behandelt geen onderhoudsklachten of klachten over de behandeling door medewerkers, daar zijn andere klachtencommissies voor.”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!