Op 9 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel ‘resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad’. Een motie van de PvdA zorgde er voor dat het college een toezegging heeft gedaan een review te laten uitvoeren naar scenario A: Huis van de Stad.

Er worden twee partijen betrokken bij de review: de accountant (BakerTillyBerk) en een nog nader te bepalen bureau gespecialiseerd in bouw(kosten)management.

Het college stelt nu de raad in de gelegenheid om input aan te leveren op de te beantwoorden vragen. Het college stelt de volgende onderzoeksvragen ten aanzien van scenario A voor.

– Zijn de gehanteerde uitgangspunten compleet en zijn ze valide tot stand gekomen? Zijn de gehanteerde parameters realistisch?

– Zijn de gehanteerde aannames compleet en zijn ze valide tot stand gekomen? Zijn de gehanteerde parameters realistisch?

– Is er in voldoende mate geanticipeerd op aan de orde zijnde risico’s? En welke beheersmaatregelen dienen in het vervolg verder genomen en nader uitgewerkt te worden?

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!