De Stichting Lucas Onderwijs heeft maandag de Lucas Onderwijs Prijs 2017 uitgereikt aan de Rijswijkse basisschool Het Kristal. Het Kristal heeft de prijs gekregen vanwege het volbrengen van de maatschappelijke opdracht door de opvang van nieuwkomers op de school, de ouderbetrokkenheid, het weer op de kaart zetten van de school en een flinke toename van het aantal leerlingen.

De Lucas Onderwijs Prijs: een impuls voor ontwikkeling en innovatie. Sinds 2012 worden innovatieve projecten of tot ontwikkeling aanzettende prestaties beloond met een prijs. In de maand november krijgen de clusterdirecteuren PO en de regiodirecteuren VO de gelegenheid om bij het College van Bestuur voordrachten te doen. Het CvB zal de voordrachten beoordelen en binnen de budgettaire kaders besluiten nemen. Naast een bescheiden aanmoedigingspremie voor het betrokken individu of team zal er een stimuleringsbedrag beschikbaar gesteld worden aan het geselecteerde project. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van Lucas Onderwijs.

Het College van Bestuur beloont jaarlijks op deze wijze twee projecten (PO en VO). Door middel van onder andere een artikel in de LeerKracht zal de uitreiking onder de aandacht van alle medewerkers van Lucas Onderwijs worden gebracht.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!