Tijdens de campagnebijeenkomst van BvR op 20 januari in het centrum van Oud Rijswijk, werd door een verontruste bewoner aan Larissa Bentvelzen, raadslid van Beter voor Rijswijk gevraagd wat er allemaal aan de hand is in Huize Rijnaard aan de Kerklaan 111.

Tijdens de Forum vergadering Samenleving heeft Larissa Bentvelzen aan Wethouder Bjorn Lugthart een vraag over de situatie in Huize Rijnaard gesteld. “Tot verbazing deelde Wethouder Lugthart met een gezicht van “ik weet het wel, maar ik zeg niets” haar mede dat hij voor 1 maart, eventueel in beslotenheid wat wilde vertellen. Tot nog meer verbazing verscheen de volgende dag het bericht van de Gemeente Rijswijk naar de pers en afschrift naar de Gemeenteraad dat er inderdaad het nodige mis is in Huize Rijnaard. De situatie schijnt daar nog ernstiger te zijn gelet op het feit dat woensdag om 12:45 uur ambulances alsmede meerdere politiewagens zijn voorgereden en het pand hebben betreden.”

Beter voor Rijswijk heeft ook aan het college gevraagd of de handelwijze van wethouder Lughthart niet in strijd is met de Gemeentewet waarin voorgeschreven staat de Raad adequaat te informeren. Ook is het volgens BvR in strijd met de slogan “open en transparant bestuur” van het Rijswijks college.

Eerder had de gemeente een tweede hercontrole aangekondigd van Huize Rijnaard. In het aan de Kerklaan gelegen huis worden kamers verhuurd aan bovengemiddeld zorgbehoevenden. Sinds vele jaren zijn er vragen over de kwaliteit van wonen in Huize Rijnaard en na twee controles zijn de verbeterpunten nog niet afgerond.

De gemeente Rijswijk blijft zorg houden wat betreft de woon- leef- en zorgkwaliteit in Huize Rijnaard. Hierop is een handhavingstraject gestart. Als start van dit traject heeft een integraal onderzoek op het gebied van bouw- en woningtoezicht, de participatiewet en brandveiligheid op deze locatie plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in november 2017. Uit dit onderzoek bleek dat een aantal punten opgepakt moet worden door Huize Rijnaard. De eigenaren hebben aangegeven de aangedragen punten op te pakken.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!